Synonymer till därefter

därnäst, efteråt, närmast i följd, sedan, därpå, följande, inom kort