Synonymer till chosefri

naturlig, oförfalskad, oförställd, oförvanskad, okonstlad, otvungen