Synonymer till chef

ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, förman, befälhavare, kapten, kommendör, ledare, truppchef, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, manager, överhuvud, VD, verkställande chef, föreståndarinna, huvudman, furste, kung, anförare, härförare, ordförande, president