Synonymer till byte

fångst, kap, omväxling, rov, skifta, skifte, skiftning, utväxla, växling, ändra, ändring, fynd, förändring, ombyte, variation, byta, fluktuera, förändras, omväxla, variera, växla, omställning, utbyte, övergång, nyans, omsvängning, utbyta, förvränga, förändra, justera, korrigera, modifiera, omarbeta, omdana, omskapa, redigera, revidera, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, omvandling, revidering