Synonymer till bygd

nejd, trakt, närhet, omgivning, distrikt, grannskap, omnejd, område, ort, plats, region, zon