Synonymer till bry sig

omtanke, tycka, hänsyn, hänsynsfullhet, hänsynstagande, omsorg, anse, mena, åsikt