Synonymer till bruk

andvändning, användning, nyttjande, tillämpning, drift, fabrik, hantering, kutym, praxis, sed, seder, sedvänja, vana, begär, böjelse, skötsel, behandling, handhavande, vanligt förekommande, använda, bruka, vedertaget, tradition, traditioner, användande, applicering, praktik, habitus, rutin, rutinmässig, slentrian