Synonymer till bromsa

fördröja, hejda, hämma, hålla igen, försena, uppehålla, avblåsa, avbryta, avvärja, blockera, hindra, lugna, lägga band på, mota, motverka, stanna, stoppa, stävja, begränsa, dämpa, försvåra, retardera, undertrycka