Synonymer till bristfällig

defekt, dålig, ofullständig, otillfredsställande, otillräcklig, undermålig, felaktig, felaktighet, skadad, trasig, eländig, fördärvad, illa, inte bra, kass, krasslig, ofördelaktig, olämplig, risig, skral, skröplig, suger, urusel, usel, värdelös, bristande, inkomplett, inadekvat, ringa