Synonymer till bristande

inadekvat, ofullständig, otillfredsställande, otillräcklig, undermålig, ej passande, felaktig, bristfällig, inkomplett, ringa, dålig, skral, usel