Synonymer till brist

armod, fattigdom, misär, nöd, avsaknad, fattas, frånvarande, frånvaro, uteblivande, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott, felaktigt, inkorrekt, mankemang, misstag, oriktig, orätt, knipa, längtar, bräcklighet, vekhet, kassabrist