Synonymer till bringa

bröst, bröstkorg, framkalla, föra, förmå, förorsaka, hämta, medföra, skaffa, ta med, barm, behag, byst, pattar, patte, tuttar, alstra, frambringa, generera, inducera, orsaka, provocera, väcka, vålla, åstadkomma, forsla, leda, ledsaga, lotsa, styra, klara, komma sig för, lyckas, övertala, föranleda, ställa till, åsamka, avhämta, inbringa, bibringa, inkludera, innebära, anskaffa, fixa, införskaffa, inhämta, uppbringa