Synonymer till brev

försändelse, meddelande, skrivelse, post, anslag, besked, bud, budskap, information, kungörelse, notis, avhandling, dokument