Synonymer till bräcklig

klen, ostadig, skör, spröd, svag, vek, ömtålig, kraftlös, mager, spinkig, späd, svagt, tanig, tunn, ynklig, darrande, darrig, instabil, labil, ranglig, vacklande, vinglig, växlande, fragil, känslig, skröplig, frasig, matt, otydlig, ringa, veklig, sårbar