Synonymer till boss

chef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, ledare, manager, överhuvud