Synonymer till bortse

ignorera, förbise, förbiseende, negligera, nonchalera, strunta i, åsidosättande