Synonymer till bortovaro

frånvaro, skolk, uteblivelse, avsaknad, inte närvarande