Synonymer till bortom

bortanför, utom, exklusive, frånsett