Synonymer till bortgång

avlida, , gå bort, omkomma, död, dödsfall, avliden, ej levande, himlafärd, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen