Synonymer till bortfall

minskning, reduktion, avtagande, krympning, nedgång, nedskärning, nedsättning, reducera, reducering, sänkning, inskränkning