Synonymer till blockera

hejda, hindra, spärra, stoppa, avblåsa, avbryta, avvärja, bromsa, lugna, lägga band på, mota, motverka, stanna, stävja, avhålla, avstyra, barrikadera, förebygga, förhindra, försvåra, hämma, motarbeta, omöjliggöra, uppehålla, blockad, låsa, utesluta, avsluta, avspärra