Synonymer till blockad

spärr, spärra, avspärrning, block, hinder, blockera, hindra, låsa, stoppa, utesluta