Synonymer till bli av

inträffa, förekomma, hända, infalla, ske, äga rum