Synonymer till bistånd

hjälp, hjälpa, understöd, assistans, avlastning, handräckning, handtag, nödrop, stöd, stötta, tjänst, assist, assistera, bidra, bistå, expediera, främja, handleda, lindra, mildra, stödja, underlätta, understödja, undsätta, bidrag