Synonymer till binda

fjättra, foga, fängsla, fästa, knyta, mensskydd, surra, säkra, vira, fasthålla, kedja, koppla, förbinda, förena, bura in, frihetsberöva, fixera, häfta, klistra, linda, plantera, sammanbinda, snöra, prata, befästa, garantera, säkerställa, trygg, trygga, tryggad, sno, snurra