Synonymer till bilda

alstra, frambringa, framkalla, framställa, generera, skapa, etablera, forma, grunda, instifta, upprätta, uppstarta, utforma, anlägga, befästa, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta upp, bearbeta, dana, formge, gestalta, konstruera, prägla, skulptera, stöpa, utveckla, basera, starta, införa, designa, göra, kreera, laga, producera, tillverka, bygga, styra, uppföra, börja, formulera, modellera, planlägga, utarbeta