Synonymer till bild

foto, fotografi, gestaltning, ikon, illustration, image, skildring, teckning, kort, avbildning, form, tolkning, framtoning, profil, berättelse, beskrivning, redogörelse, utkast