Synonymer till bifalla

godkänna, medgiva, samtycka, tillstyrka, acceptera, bevilja, ge bifall, godta, konfirmera, ratificera, tillstryka, tillåta, erkänna, medge, enas, instämma, medgivande, sympatisera, anbefalla, bekräfta, stödja