Synonymer till bida

avvakta, dröja, emotse, invänta, vänta, förbida