Synonymer till bibehållande

bevarande, konservativ, konservering, förändringsobenägen, moderat