Synonymer till bibehålla

behålla, spara, bevara, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, upprätthålla, vidmakthålla, vårda, förbli, ha kvar, bestå, fortbestå, fortfara, sköta