Synonymer till bevilja

godkänna, låta, medgiva, tillåta, acceptera, bifalla, ge bifall, godta, konfirmera, ratificera, samtycka, tillstryka, ljuda, erkänna, medge, legitimera