Synonymer till bevekelsegrund

incitament, motiv, anledningar, anledning, avsikt, skäl, syfte