Synonymer till bevarande

bibehållande, konservativ, konservering, förändringsobenägen, moderat