Synonymer till bevara

bibehålla, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, spara, upprätthålla, vidmakthålla, vårda, behålla, förbli, ha kvar, lagra, beskydda, bevaka, freda, fridlysa, försvara, huldra, täcka, vakta, värja, värna, hushålla, tillvarata, sköta, behandla, nära