Synonymer till bevaka

kolla, passa, skydda, vakta, övervaka, avsyna, betrakta, checka, granska, inspektera, kika, kontrollera, se, skåda, spana, spana in, syna, söka, titt, titta, duga, justera, lämpa, matcha, se efter, sköta, stämma, ta hand om, vaka, överensstämma, beskydda, bevara, freda, fridlysa, försvara, huldra, täcka, värja, värna, bevakning, hålla utkik, valla, kontroll