Synonymer till betydlig

avsevärd, betydande, markant, väsentlig, ansenlig, avgörande, betydelsefull, signifikant, viktig, essentiell, huvuddel, huvudsaklig, nödvändig