Synonymer till betydelselös

bagatellartad, obetydlig, ringa, intetsägande, marginell, meningslös, oviktig, oväsentlig, lönlös, futtig, föga, försumbar, försvinnande, nolla, oansenlig, trivial, ynka, , knapphändig, lindrig, liten, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt