Synonymer till betydelsefull

betydande, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydlig, signifikant, viktig, väsentlig, mäktig, viktigt, bastant, inflytelserik, kraftfull, maffig, mättande, pampig, stark, storartad, karakteristisk, kännetecknande, angelägen, angeläget, beaktansvärd, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig, betydelsefullt, centralt, huvuddel