Synonymer till betydelse

innebörd, mening, roll, signifikans, vikt, lydelse, avseende, avsikt, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt, flygplansrullning, gestalt, tyngd