Synonymer till betydande

ansenlig, aktningsvärd, riklig, stor, väsentlig, avgörande, bestämmande, slutgiltig, utslagsgivande, väsentligt, avsevärd, betydlig, markant, betydelsefull, signifikant, viktig, mäktig, viktigt, karakteristisk, kännetecknande, angelägen, angeläget, beaktansvärd, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig, huvuddel