Synonymer till betraktelsesätt

syn, synsätt, inställning, perspektiv, uppenbarelse, uppfattning