Synonymer till betraktare

iakttagare, observatör, tittare, publik, åskådare