Synonymer till beträffande

angående, gällande, rörande, avseende, mening, aktuell, existerande, giltig, gängse, ifrågavarande, innevarande, rådande