Synonymer till betoning

accentuering, framhålla, markering, tonvikt, understryka, accentuera, betona, framhäva, poängtera, indikation, märkning, markera