Synonymer till betona

accentuera, framhålla, understryka, framhäva, inskärpa, markera, poängtera, påpeka, betoning, märka