Synonymer till betjäna

expediera, serva, hjälpa, tjäna, underhålla