Synonymer till beteckning

benämning, namn, term, uttryck, beskrivning, rapport, redogörelse, signalement, skildring, märke, avtryck, emblem, fabrikat, kännetecken, prick, sort, spår, stämpel, symbol, tecken, begrepp