Synonymer till beteckna

benämna, kalla, namnge, karakterisera, rubricera, beskriva, känneteckna, utmärka