Synonymer till betala

avlöna, bekosta, erlägga, gälda, pröjsa, utbetala, betalning